thumbnail - Nhà đầu tư ôm “cổ đất” giảm 70% nên làm gì?
Trường Sơn
Hà Nội

Nhà đầu tư ôm “cổ đất” giảm 70% nên làm gì?

Chuyên gia cho rằng thị trường hiện khó để kỳ vọng tăng trưởng 50 – 60% hay tăng băng lần, nhà đầu tư nắm cổ phiếu giảm mạnh cân nhắc cơ cấu danh mục…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác