thumbnail - Nhà đầu tư tiếp tục bán tháo, thị trường tiền ảo "bay" hơn 200 tỷ USD một ngày
Minh DucTRan
Hà Nội

Nhà đầu tư tiếp tục bán tháo, thị trường tiền ảo "bay" hơn 200 tỷ USD một ngày

Tâm lý nhà đầu tư đang bị đè nặng bởi triển vọng kinh tế trong bối cảnh lạm phát leo thang và sự sụp đổ của giao thức phi tài chính Terra...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác