thumbnail - Nhà giáo có quyền có “cái lý” của mình?
Lan đột biến
Hà Nội

Nhà giáo có quyền có “cái lý” của mình?

GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến chương trình và sách giáo khoa là không sai song ưu tiên số một vẫn phải là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác