thumbnail - Nhà giáo Đàm Lê Đức, người đưa tiết học về đạo đức vào lớp dạy thêm
Thu Trang
Hà Nội

Nhà giáo Đàm Lê Đức, người đưa tiết học về đạo đức vào lớp dạy thêm

Nhắc đến nhà giáo Đàm Lê Đức, nhiều thế hệ giáo viên, học sinh TP.HCM nhớ về những bài dạy đạo đức sâu sắc và một mô hình trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ ‘huyền thoại’ tồn tại 37 năm qua.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác