thumbnail - Nhà kho tổ ong chứa 2.000 robot xử lý đơn hàng
Cường bếu
Hà Nội

Nhà kho tổ ong chứa 2.000 robot xử lý đơn hàng

Các robot làm việc trong nhà kho của công ty Ocado nhặt 2 triệu mặt hàng mỗi ngày và xử lý đơn hàng nhanh gấp 5 lần con người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác