thumbnail - Nhà khoa học 'choáng' trước dự án khoa học kỹ thuật của học sinh
Quân Mạnh
Hà Nội

Nhà khoa học 'choáng' trước dự án khoa học kỹ thuật của học sinh

Xem nội dung các dự án của học sinh Việt Nam trên trang của ISEF 2022, nhiều nhà khoa học cho biết thực sự 'choáng' vì hàm lượng khoa học trong các dự án tương đương với các công trình có chất lượng của người nghiên cứu chuyên nghiệp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác