thumbnail - Nhà máy điện rác lớn nhất nước hòa lưới điện quốc gia
Lan đột biến
Hà Nội

Nhà máy điện rác lớn nhất nước hòa lưới điện quốc gia

Sau nhiều lần lỗi hẹn, nhà máy điện rác lớn nhất nước chính thức hòa lưới điện quốc gia vào sáng 25/7, giai đoạn một sẽ tiếp nhận gần 1.000 tấn rác mỗi ngày.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác