thumbnail - Nhà nghèo có nên học đại học
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nhà nghèo có nên học đại học

Tôi sinh ra trong gia đình không khá giả, lực học bình thường nhưng vẫn muốn nỗ lực vào đại học để có thể hoàn thiện bản thân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác