thumbnail - Nhà sản xuất iPhone lớn nhất gặp biến cố, iPhone 14 có nhiều khả năng trễ hẹn
Cường bếu
Hà Nội

Nhà sản xuất iPhone lớn nhất gặp biến cố, iPhone 14 có nhiều khả năng trễ hẹn

Cơ sở sản xuất tại Trịnh Châu của Foxconn chiếm tới 80% sản lượng iPhone xuất xưởng ra toàn thế giới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác