thumbnail - Nhà thầu cao tốc Bắc - Nam lỗ nặng vì chỉ số bù giá quá thấp, công bố chậm
Viễn Đông
Hà Nội

Nhà thầu cao tốc Bắc - Nam lỗ nặng vì chỉ số bù giá quá thấp, công bố chậm

Việc địa phương chậm ban hành chỉ số giá khiến quá trình điều chỉnh hợp đồng, thanh toán cho nhà thầu chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác