thumbnail - Nhà virus học giải thích tại sao Trung Quốc gặp khó khi đối phó với dịch Covid-19
Cường bếu
Hà Nội

Nhà virus học giải thích tại sao Trung Quốc gặp khó khi đối phó với dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 ở Thượng Hải và Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn rất khó khăn các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt chưa từng có đã được áp dụng tại đây.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác