thumbnail - Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì?
nhanepnhiet
Hà Nội

Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì?

Nhãn ép nhiệt (còn gọi là Nhãn ép chuyển nhiệt) là 1 loại Nhãn ép được sử dụng rất phổ biến trong sản xuất may mặc quần áo.


Có nhiều loại Nhãn ép nhiệt trên thị trường:

-        Nhãn ép nhiệt chống nhiễm

-        Nhãn ép nhiệt lột nóng

-        Nhãn ép nhiệt in cao (nhãn ép nhiệt in nổi)

-        Nhãn ép nhiệt phản quang


Một số hình ảnh về các loại Nhãn ép nhiệt:

VNReview.vn   

Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? 


Nhãn ép nhiệt hay Nhãn ép chuyển nhiệt là gì? Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết về loại Nhãn ép nhiệt này:


 Nhãn ép nhiệt là gì?

➡️ https://hungthanh.vn/nhan-ep-nhiet-phuong-phap-in-nhan-toi-uu-nhat/


Cách sử dụng Nhãn ép nhiệt để mang lại hiệu quả sản xuất cao

➡️ https://hungthanh.vn/1-cach-su-dung-nhan-ep-nhiet/


Hiện tượng Nhiễm màu vải lên nhãn ép nhiệt

➡️ https://hungthanh.vn/nhan-bi-nhiem-mau-vai-2/

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác