thumbnail - Nhân loại muốn biến sa mạc thành rừng, chuyên gia: Đừng vội mừng nếu tham vọng thành công!
Tuấn Anh
Hà Nội

Nhân loại muốn biến sa mạc thành rừng, chuyên gia: Đừng vội mừng nếu tham vọng thành công!

41,3% tổng diện tích Trái đất là sa mạc và các vùng đất khô hạn. Các nhà khoa học cảnh báo nếu biến toàn bộ sa mạc thành rừng thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Vì sao vậy?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác