thumbnail - Nhân lực làm trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam đáp ứng thực tế ra sao?
Thanh Bình
Hà Nội

Nhân lực làm trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam đáp ứng thực tế ra sao?

Các vấn đề về thực trạng nguồn nhân lực AI tại Việt Nam, sự chuẩn bị của cơ sở đào tạo, doanh nghiệp sẽ được nêu trong workshop tổ chức chiều 22/9. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác