thumbnail - Nhân sự nhiều ngành nghỉ việc hàng loạt: Làm gì để giọt nước thôi tràn ly
Duy Tân
Hà Nội

Nhân sự nhiều ngành nghỉ việc hàng loạt: Làm gì để giọt nước thôi tràn ly

TTO - Tôi từng chứng kiến có đơn vị tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn, quan trọng, tính chất công việc phức tạp, yêu cầu rất cao nhưng biên chế chưa đến 10 người, thường xuyên phải làm thêm giờ, cả ngày nghỉ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác