thumbnail - Nhân viên pháp chế được ở tiêu chuẩn khách sạn, lương 34-46 triệu đồng/tháng
Minh DucTRan
Hà Nội

Nhân viên pháp chế được ở tiêu chuẩn khách sạn, lương 34-46 triệu đồng/tháng

Trên các trang tuyển dụng nhân sự, nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương vài chục triệu để thu hút nhân sự về làm nhân viên pháp chế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác