thumbnail - Nhất định phải cập nhật iOS 15.5 vì phiên bản này vá đến 30 lỗi bảo mật nghiêm trọng
Minh DucTRan
Hà Nội

Nhất định phải cập nhật iOS 15.5 vì phiên bản này vá đến 30 lỗi bảo mật nghiêm trọng

(Techz.vn) Dù không mang đến nhiều tính năng mới hay những cải tiến lớn về mặt hiệu năng nhưng iOS 15.5 vá rất nhiều lỗi bảo mật nghiêm trọng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác