thumbnail - Nhảy từ tầng 7 xuống, 1 công nhân đang chờ giải quyết chế độ hưu tử vong
Duy Tân
Hà Nội

Nhảy từ tầng 7 xuống, 1 công nhân đang chờ giải quyết chế độ hưu tử vong

Nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu, một công nhân Công ty than Thống Nhất - TKV, tỉnh Quảng Ninh nhảy từ tầng 7 xuống đất tử vong.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác