thumbnail - Nhiều cán bộ ở Sóc Trăng sai phạm trong vụ xác định "nhầm" vị trí đất
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Nhiều cán bộ ở Sóc Trăng sai phạm trong vụ xác định "nhầm" vị trí đất

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định giao đất ở xã này nhưng tới khi đo đạc, xác định vị trí thì cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lại nhầm ở xã khác.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác