thumbnail - "Nhiều chính sách thuế đối với bất động sản cần xem xét lại"
Liên Hương
Hà Nội

"Nhiều chính sách thuế đối với bất động sản cần xem xét lại"

Ví như chuyển nhượng bất động sản có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, cở sở pháp lý chứng minh bị lỗ nên chăng không nên thu thuế
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác