thumbnail - Nhiều cổ phiếu lớn nằm trong top mua ròng của khối ngoại phiên 5/5
Cường bếu
Hà Nội

Nhiều cổ phiếu lớn nằm trong top mua ròng của khối ngoại phiên 5/5

Giao dịch của phiên hôm nay đã bù trừ hết lực bán ròng của phiên hôm qua.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác