thumbnail - Nhiều dấu hỏi được tổ chức tín dụng đặt ra cho dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Lan đột biến
Hà Nội

Nhiều dấu hỏi được tổ chức tín dụng đặt ra cho dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Sửa đổi Luật Giao dịch điện tử là việc quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam nhanh hơn. Tuy nhiên, nhiều quy định trong dự thảo lại đang gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng nếu được áp dụng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác