thumbnail - Nhiều điểm du lịch ở Nepal cấm TikToker
Viễn Đông
Hà Nội

Nhiều điểm du lịch ở Nepal cấm TikToker

Các địa điểm du lịch tâm linh ở Nepal treo bảng “cấm TikTok” để ngăn mọi người quay, chụp video đăng TikTok.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác