thumbnail - Nhiều ngành sư phạm phải đạt trên 9 điểm/môn mới đỗ
Lan đột biến
Hà Nội

Nhiều ngành sư phạm phải đạt trên 9 điểm/môn mới đỗ

Các mã ngành đào tạo giáo viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nói chung đều có mức điểm chuẩn cao. Nhiều mã ngành khác cũng phải đạt 25 - 27 điểm (thang điểm 30) mới đỗ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác