thumbnail - Nhiều nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ
Duy Tân
Hà Nội

Nhiều nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ

Bộ Công an đang lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức, cơ quan đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Tách biện pháp cảnh vệ ra khỏi chế độ cảnh vệ để tạo thuận lợi cho lực lượng Cảnh vệ thực thi nhiệm vụ; bổ sung đối tượng cảnh vệ; cụ thể hóa quyền hạn của Cảnh vệ... là những nội dung Bộ Công an đề xuất tại dự thảo Hồ sơ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác