thumbnail - Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô "lắp điều hòa" cho cầu trăm tuổi
Lan đột biến
Hà Nội

Nhiều nơi vật vã vì quá nóng, nước Anh chi nửa triệu đô "lắp điều hòa" cho cầu trăm tuổi

Các đợt sóng nhiệt đang diễn ra với tần suất dày hơn, ảnh hưởng tới nhiều khu vực và nhiều người dân trên thế giới hơn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác