thumbnail - Nhiều quốc gia châu Á bên bờ vực vỡ nợ
Viễn Đông
Hà Nội

Nhiều quốc gia châu Á bên bờ vực vỡ nợ

Nhiều nền kinh tế thu nhập trung bình và thấp ở châu Á đang đứng trước bờ vực vỡ nợ chính phủ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác