thumbnail - Nhiều quỹ tài chính lớn toàn cầu sẵn sàng tham gia quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nhiều quỹ tài chính lớn toàn cầu sẵn sàng tham gia quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam

Ông John Kerry - Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu cho biết, nhiều doanh nghiệp có năng lực và quỹ tài chính lớn toàn cầu và Hoa Kỳ quan tâm, sẵn sàng đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác