thumbnail - Nhiều than phiền về môn tích hợp, chương trình 2018 đã được thực nghiệm ra sao?
Tuấn Anh
Hà Nội

Nhiều than phiền về môn tích hợp, chương trình 2018 đã được thực nghiệm ra sao?

GDVN- Chúng tôi xin phác thảo lại quá trình thực nghiệm chương trình 2018, cũng như so sánh việc thực nghiệm chương trình 2006 qua lời Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác