thumbnail - Nhìn lại Tự lực Văn đoàn và Thơ Mới: Di sản văn hóa không hẹp hòi
Viễn Đông
Hà Nội

Nhìn lại Tự lực Văn đoàn và Thơ Mới: Di sản văn hóa không hẹp hòi

TTO - '90 năm Thơ mới và Tự Lực văn đoàn, giờ đây chúng ta đã có một đại lộ thênh thang mà đi để nhận lại các giá trị cũ, mà cảm thấy di sản văn hóa dân tộc giàu hơn ta tưởng rất nhiều, không hẹp hòi, xơ cứng như ta tưởng thời 1950 - 1986'.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác