thumbnail - Nhìn về "phao cứu sinh" 347.000 tỷ đồng và hai kịch bản tăng trưởng GDP
Thức SG
Hà Nội

Nhìn về "phao cứu sinh" 347.000 tỷ đồng và hai kịch bản tăng trưởng GDP

Một trong những yêu cầu hàng đầu là tính kịp thời, song hiện nhiều cấu phần lớn trong "phao cứu sinh" vẫn chưa thể triển khai, hoặc đang tắc nghẽn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác