thumbnail - Nhịp rung lắc thứ 2 xuất hiện cuối phiên sáng
Trường Sơn
Hà Nội

Nhịp rung lắc thứ 2 xuất hiện cuối phiên sáng

Dù cho rung lắc vẫn xuất hiện sáng nay, nhưng diễn biến này vẫn chưa chuyển hóa thành điều chỉnh khi thị trường vẫn còn sự hỗ trợ của Bluechips.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác