thumbnail - Nhỡ miệng đuổi con riêng của vợ ra khỏi nhà, nhìn một thứ trên bàn tôi sụp xuống bật khóc
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nhỡ miệng đuổi con riêng của vợ ra khỏi nhà, nhìn một thứ trên bàn tôi sụp xuống bật khóc

Tôi chỉ muốn thằng bé ngoan hơn mà thôi chứ không thật sự đuổi nó đi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác