thumbnail - Những bất lợi đối với chủ xe Ferrari 488 khi khởi kiện
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Những bất lợi đối với chủ xe Ferrari 488 khi khởi kiện

Nếu không nhận được phản hồi thỏa đáng từ Ferrari Việt Nam và Volvo Hà Nội, chủ xe Ferrari 488 cho biết sẽ kiện các đơn vị này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác