thumbnail - Những con gấu trúc khổng lồ cuối cùng của châu Âu yếu đến nỗi không thể ăn tre
Viễn Đông
Hà Nội

Những con gấu trúc khổng lồ cuối cùng của châu Âu yếu đến nỗi không thể ăn tre

Một nghiên cứu được công bố mới đây trên Tạp chí Cổ sinh vật học có xương sống cho biết nguồn gốc của loài gấu trúc toàn cầu và nguyên nhân nó bị tuyệt chủng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác