thumbnail - Những công ty lỗ trăm tỷ trong quý 2: Hầu hết do đầu tư chứng khoán
Viễn Đông
Hà Nội

Những công ty lỗ trăm tỷ trong quý 2: Hầu hết do đầu tư chứng khoán

Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 2, bên cạnh các doanh nghiệp báo lãi lớn, tăng trưởng cao, cũng có nhiều doanh nghiệp đành ngậm ngùi ôm lỗ lớn trong quý này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác