thumbnail - Những cuộc họp phụ huynh không phải để... thu tiền
Tuấn Anh
Hà Nội

Những cuộc họp phụ huynh không phải để... thu tiền

TTO - Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng họp phụ huynh là chỉ để thu tiền, có những cách họp và nội dung họp phụ huynh mang lại bất ngờ, thú vị.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác