thumbnail - Những đại công trường xẻ đồi, lấp sông khai thác đá lậu
Thức SG
Hà Nội

Những đại công trường xẻ đồi, lấp sông khai thác đá lậu

Những quả đồi bị 'xẻ thịt', băm nát để các đầu nậu tận thu đá cây. Loại đá này được cưa xẻ lót nền, có giá trị gấp hàng chục lần so với đá xây dựng bình thường khác.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác