thumbnail - Những đánh giá đầu tiên về iPhone 14 Pro
Lan đột biến
Hà Nội

Những đánh giá đầu tiên về iPhone 14 Pro

Dynamic Island, màn hình always-on, camera sau 48 MP là những tính năng được báo chí quốc tế nhấn mạnh trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác