thumbnail - Những điểm đáng chú ý trong Học thuyết Hải quân mới của Nga
Lan đột biến
Hà Nội

Những điểm đáng chú ý trong Học thuyết Hải quân mới của Nga

Học thuyết Hải quân mới không chỉ xác định mối đe dọa chính đối với Nga mà còn bao hàm một số nội dung mở rộng, phù hợp với sự biến động của tình hình quốc tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác