thumbnail - Những điều cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng vào đại học
Quốc Cường
Hà Nội

Những điều cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng vào đại học

Các chuyên gia tham gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Sau khi biết kết quả thi, thí sinh cần làm gì?” đã hướng dẫn về các mốc thời gian, những điều cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng vào đại học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác