thumbnail - Những học trò nghiện game
Tuấn Anh
Hà Nội

Những học trò nghiện game

Một tuần đi học 6 ngày nhưng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đến lớp 4 ngày, còn lại cúp tiết hoặc xin nghỉ để ra quán chơi game đến tối, ăn luôn tại chỗ và chỉ về khi hết tiền. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác