thumbnail - Những kẻ nguỵ biện ‘mưu sinh’ sẵn sàng lấy mạng người trên phố
Cường bếu
Hà Nội

Những kẻ nguỵ biện ‘mưu sinh’ sẵn sàng lấy mạng người trên phố

Hai chữ “mưu sinh” được nhiều kẻ sử dụng như kim bài miễn tử để chở những bó thép nhọn, những tấm tôn sắc lẹm có thể lấy mạng người trên phố.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác