thumbnail - Những kịch bản tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Những kịch bản tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu

VTV.vn - Mục tiêu của chương trình này là để tìm hiểu về nguy cơ cuối cùng mà tình trạng Trái đất nóng lên có thể gây ra cho xã hội loại người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác