thumbnail - Những luận án 'salami'
Thức SG
Hà Nội

Những luận án 'salami'

TTO - Câu chuyện 'phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức' là một sự thất bại trong việc gác cổng học thuật. Thất bại đó bắt nguồn từ sự ngộ nhận về tri thức khoa học, về bản chất của một luận án tiến sĩ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác