thumbnail - Những nàng BTV tài sắc vẹn toàn của Thời sự 19h: Có người là đối thủ của Mai Phương Thúy năm 18 tuổi
Quân Mạnh
Hà Nội

Những nàng BTV tài sắc vẹn toàn của Thời sự 19h: Có người là đối thủ của Mai Phương Thúy năm 18 tuổi

Nói đến chương trình Thời sự 19h của VTV thì không ai không nhớ đến những gương mặt BTV tài sắc vẹn toàn này!
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác