thumbnail - Những ngành học khó tuyển, doanh nghiệp ‘trải thảm đỏ’ tuyển dụng
Cường bếu
Hà Nội

Những ngành học khó tuyển, doanh nghiệp ‘trải thảm đỏ’ tuyển dụng

Có những ngành học doanh nghiệp đang rất khó khăn trong việc tuyển dụng, phải ‘trải thảm đỏ’ để tuyển dụng sinh viên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác