thumbnail - Những người hùng áo xanh giữa màu lửa đỏ
Quốc Cường
Hà Nội

Những người hùng áo xanh giữa màu lửa đỏ

Vì sự an toàn của Nhân dân để bỏ lại tất cả sau lưng những lo lắng, trông mong của người thân, gia đình chỉ với mục đích duy nhất cứu sống người bị nạn, các anh chính là những người hùng áo xanh giữa màu lửa đỏ!
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác