thumbnail - Những người lính già đi tìm đồng đội
Viễn Đông
Hà Nội

Những người lính già đi tìm đồng đội

Trong tâm trí người lính còn sống luôn đau đáu phải đưa đồng đội đã hy sinh về với gia đình, với quê hương… Từ đó, những người lính già ở Bình Dương bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt đồng đội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác