thumbnail - Những nguy cơ gây mất an toàn khi trồng răng implant hàm trên
Lan đột biến
Hà Nội

Những nguy cơ gây mất an toàn khi trồng răng implant hàm trên

Trồng răng implant hàm trên được đánh giá là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải nắm rõ kiến thức chuyên môn rất sâu về implant, đặc biệt là giải phẫu của xương hàm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác